Alcune poesie di Virginio Inzaghi
 

pagina indice

 


Primavera
 

La primavera l'è un suspir prufond
at tüta la natüra cla riviva,
l'è un'onda stràna e bèla che in dal mond
la pòrta un gran suliev e, sensitiva,
la penetra, la sfonda, e, misteriuš,
la ridèsta anca 'l seme pü nascuš

E istes l'è un fiö: mistero dla natüra,
disperassion, speransa d'una vita,
ànima inquieta, generuša e püra
cl'entra in dal mond cun preputensa ardita.
Primavera dla vita, fiur ca nàsa...
lasèl pasà: l'è lü 'l padron dla piàsa !!

 

 

 

La Milan-San Remo

Un su nebbià, ammò murcìs pr'al gel,
al cerca d' fàss a strà e smulà la brina

ma al pont ad l'Uspedàl, guàrdia fedel,
gh'è tanta gent giamò d' prima matina.
La nebbia la disturba, la tà un vel
lassand bagnà i cavì cume spiusina

ma i fioe s'àgitan, vusan e '1 capel
jèn pront a sventulà, me bandierina.
Riva i mutucíclèt dla pulissia,

e j auto ch' fà reclàm, sustenidur,
quèla cun la bandiera dla giuria.

Poe un'undà d' biciclèt, ad cent culur
che in mes a un gran vusà svanissan via...
la cursa 1'è finì pri spetadur...

 

 

I nostar munument

La Minerva, una Dea dl'antichità
prutetrice di scol e di student

la fa da spartitràfich in la stra

cun lancia e scudo e '1 so cimiero al vent.
Augusto inveci, cun Liti brass leva

'1 gà una fàcia da stra.- e malcuntent
e forsi '1 cerca da giustifîcà

se '1 Mesabarba 'l renda poch o gnent.
A1 Regisu, àgità sul so caval,

A par vun ca bestemmia par la rabbia
par pude no, dal Dom, andà sii di scàl...
E Garibaldi infin, Dio in gloria l'àbbia,
a '1 medita a l'erur par núm fatàl,

e stà là chiet, cume un leon in gàbbia.

 

Spetàcul ad natura

Una matina frèsca, un di 'd febràr,
che inveci ad vèd la nebbia, vèdi 'l su,

che 'l ciel a 'l'è bel nèt, limpid e ciàr,
dal let (l'è primavera!! ) sàlti giu

Spàssii cun l'occ cume sa fussi al màr,
guàrdí i culin, la nev in di vidù,

i crèst tut bianc, rusà, spetàcul ràr,
cumpuniment cal merita des più

Su la dèstra, dal Pont, da in àlt, as vèda
al Monte Rosa ca lusissa ad nev:

da vegh'l a renta quàsi, quàsi as crèda!!
L'è un gudiment ad l'ànim, 1'è un sulliev
cas rinoeva ogni volta cas rivèda

i belèss dal Signur, fàtt cum'as dev...

 

 

La Vanoni


Tuti j ànn, quand 1'è Màrs, as fà marsì,
di povar noss guadàgn la cunfession:
bsogna pensàgh ad sura almen des dì
pr'escugità di vàlid dedussion

Poe in Curs Mazzini anduma (in Venerdì?)
e fuma i cent basé sii pr'a scalon

par cunsegnàla, seri, trist, patì...
cume sla fuss una liberassion
Inveci dopu un ànn o forse du
riva una cartulina ad presentàss
par cuncurdà... da fàss pagà depu
L'è inutil fà dal cioch, fà dal fracàss
che, da gh'è mond, urmài 1'è risavu:
la giustissia fiscàl 1'è ammò da nàss!!

 


La mia morte
 

Amici miei, parenti, conoscenti:
Quando riceverete questo scritto
Non sarò più tra voi: niente lamenti
Se la mia vita ferma il suo tragitto.
Nulla più valgon poesia e storia,
Labile resterà sol la memoria.
Non crediate di me di liberarvi
Perché presso il Divino ho prenotato
Un posto tal che possa soddisfarvi
Come angiol custode incaricato.
Vi basterà chiamarmi col pensiero
E, in nome suo, indicherò il giusto e il vero
Arrivederci dunque in altra vita:
La giusta via non sia mai smarrita!
All'avvenire allora sorridete
Chè, prima o dopo, mi raggiungerete !

 

 

Piazza Scala - ottobre 2011